Republic of Vietnam Veterans Memorial


In honor of the men and women who served in the armed forces for the Republic of Vietnam in the Vietnam War. The names of all those who defended the sovereignty of South Vietnam—alive or departed—are inscribed in the order they have been shared with this project.

Để vinh danh các nam và nữ chiến sĩ đã phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Tên của những người hy sinh bảo vệ cho nền tự do của miền Nam Việt Nam sẽ được khắc ghi để tưởng nhớ trong dự án này.

REPUBLIC OF VIETNAM VETERANS MEMORIAL :: PANEL 41

Jimmy Patel-Nguyen :: — TỐNG VĂN ÂN • HUỲNH HỮU NHƠN • VÕ VĂN TRẠCH • NGUYỄN NGỌC BÍCH • ĐẶNG VĂN HƯNG • TRẦN NGHIỆP HUÊ • ĐỖ ĐÌNH THỌ • TRƯƠNG HOÀNG MINH • HUỲNH ANH MINH • DƯƠNG CHÂU KHANH • ĐẶNG VĂN VINH • NGUYỄN CÔNG TÂM • TRẦN NGỌC LONG • NGUYỄN VĂN SỐ • NGUYỄN VĂN HÙNG •...

Continue reading


REPUBLIC OF VIETNAM VETERANS MEMORIAL :: PANEL 40

Jimmy Patel-Nguyen :: — NGUYỄN CÔNG DANH • MAI VĂN KHÁNH • VŨ NHƯ QUYẾT • KHỔNG MINH • LÊ TẤN TRUNG • LÊ VĂN PHƯỚC • TRẦN TRUNG TUẤN • ĐÀO ĐINH HÙNG • VÕ VĂN HAI • LA VĂN QUỐC • NGUYỄN THẾ TRUNG • NGUYỄN VĂN TIỆN • NGUYỄN THẠCH • NGUYỄN VĂN VÂN • NGUYỄN HỮU THẮNG • CAO TẤN...

Continue reading


REPUBLIC OF VIETNAM VETERANS MEMORIAL :: PANEL 39

Jimmy Patel-Nguyen :: — NGUYỄN THÀNH GIA • VÂN ĐẠI HÒA • LƯU TẤN LỘC • ĐÀO VĂN DÚP • NGUYỄN ĐỨC MINH • NGUYỄN VĂN THÔNG • CHÂU NGỌC BA • ĐINH VĂN ĐẠT • NGUYỄN VĂN QUANG • ĐINH PHÚ CƯỜNG • HUỲNH VĂN THANH • LÊ VĂN PHƯỚC • HOÀNG ĐÌNH QUYỀN • NGUYỄN HỮU DƯỠNG • NGUYỄN VĂN NGUYÊN •...

Continue reading


REPUBLIC OF VIETNAM VETERANS MEMORIAL :: PANEL 38

Jimmy Patel-Nguyen :: — NGUYỄN HỮU LIÊM • LÊ VĂN NGÃI • NGUYỄN NGỌC SÁNG • TRẦN VĂN QUANG • TRẦN VĂN NGỌC • ĐỖ ĐÌNH NGUYÊN • ĐINH VĂN NAI • PHẠM XUÂN QUANG • PHẠM VĂN MINH • LÊ TRỌNG THỨ • MAI CÔNG PHÁI • TRẦN DUY NINH • LÝ THÔNG MINH • NGUYỄN NINH • HỒ VĂN NAM • PHAN...

Continue reading


REPUBLIC OF VIETNAM VETERANS MEMORIAL :: PANEL 37

Jimmy Patel-Nguyen :: — TRẦN NGƯƠN LONG • NGUYỄN ƯỚT • PHAN ANH NHỰT • ĐỖ VĂN GIÀU • NGUYỄN VĂN ĐIỆN • DƯƠNG VIẾT TUẤN • LƯU THANH VŨ • PHẠM XUÂN TỊNH • PHẠM DUY TÂN • TRẦN VĂN MINH • NGUYỄN ĐỨC HIỂN • VŨ VĂN GIÁP • TRẦN VĂN BE • NGUYỄN ĐÌNH DŨNG • TRẦN THÁI CHÂU • ĐẶNG...

Continue reading


REPUBLIC OF VIETNAM VETERANS MEMORIAL :: PANEL 36

Jimmy Patel-Nguyen :: — PHẠM BÁ RUÂN • BÙI QUỐC TUẤN • ĐÀO THÚY SINH • LƯƠNG HỒNG SƠN • NGUYỄN ĐÌNH THUẤN • NGUYỄN VĂN PHÚ • HỒ MAI • PHẠM TRUNG THỰC • HOÀNG NGỌC SƠN • MAI BÁ HON • HUỲNH CHỢ • PHẠM VĂN ĐỘ • TRẦN BÁ PHỈ • TRẦN LÂM • TỪ VĂN PHÙNG • HUỲNH NGỌC LONG...

Continue reading


REPUBLIC OF VIETNAM VETERANS MEMORIAL :: PANEL 35

Jimmy Patel-Nguyen :: — TRƯƠNG VĂN THƯỢNG • TỪ VĂN PHÁT • TRẦN GIA THẠCH • HOÀNG BÁ THƯỜNG • NGUYỄN TRỌNG THUẬN • TRẦN VĂN LỚN • NGUYỄN VĂN VÂN • NGUYỆN VĂN VIỄN • TRẦN CA LÀNH • ĐINH GIA HÙNG • HÀ VĨNH GIAO • LÊ NGỌC HẢI • LƯU QUANG TRUNG • TRƯƠNG HOÀNG VEN • TRƯƠNG MINH TIẾN •...

Continue reading


REPUBLIC OF VIETNAM VETERANS MEMORIAL :: PANEL 34

Jimmy Patel-Nguyen :: — ĐINH VĂN SONG • KIỀU VĂN TÁCH • NGUYỄN MINH TÂM • HỒ VĂN TÁM • ĐỖ NGỌC TÂM • LÊ THẠCH • NGUYỄN VĂN THANH • LÊ VĂN THỌ • NGUYỄN VĂN THƠM • TRẦN VĂN THUỶ • VŨ ĐÌNH THUỴ • ĐỖ NGỌC TIẾN • TRẦN VĂN TÍNH • ĐINH BÁ TÒNG • NGUYỄN VĂN TRƯỜNG • TRẦN...

Continue reading


REPUBLIC OF VIETNAM VETERANS MEMORIAL :: PANEL 33

Jimmy Patel-Nguyen :: — BÙI VĂN BẢO • NGUYỄN VĂN HÊN • ĐỖ VĂN NHIỄU • NGUYỄN THANH CAO • NGUYỄN VĂN NGUYÊN • NGUYỄN VĂN DIỆN • HỒ HỮU HÒA HIỀN • NGUYỄN CÚC • NGUYỄN VĂN ĐỨC • NGUYỄN TUẤN ANH • TRẦN TRỌNG NHÂN • ĐẶNG VĂN AN • TRẦN VĂN BA • NGUYỄN VĂN CẢNH • ĐIỂU CAO • NGUYỄN...

Continue reading


REPUBLIC OF VIETNAM VETERANS MEMORIAL :: PANEL 32

Jimmy Patel-Nguyen :: — HOÀNG VĂN NHUẬN • TRƯƠNG VĂN LỢI • PHAN VĂN TRỪ • HUỲNH MÃ LONG • NGUYỄN VĂN ĐỨC • VŨ HẰNG KHUÊ • TRƯƠNG HUY HOÀI • VÕ VĂN MÁC • VŨ QUANG NÔNG • NGUYỄN VĂN TÂN • NGUYỄN VĂN BẠCH • NGUYỄN VĂN HỒNG • NGUYỄN VĂN PHA • NGUYỄN VĂN THỤ • LÂM VĂN EM •...

Continue reading